fr

Wij waken over het naleven van het medisch beroepsgeheim. De patiënt krijgt toegang tot de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, volgens de door de wet voorziene modaliteiten.

Onze ombudsdienst heeft onder andere de volgende taken:
> eventuele klachten in verband met het respect voor de patiëntenrechten in ontvangst nemen;
> die klachten behandelen om een oplossing te vinden in het kader van bemiddeling;
> en bij gebrek aan oplossing, de patiënt informeren over andere mogelijkheden tot klachtenregeling.

Verantwoordelijke voor de drie vestigingen: 
Catherine Libouton
Tel.: 0800 94 375
catherine.libouton@silva-medical.be


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Tel. 02 672 76 76 / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus