fr

Delen van medische gegevens

SILVA medical sluit zich aan bij het project van het Gezondheidsnetwerk en meer bepaald het Brussels Gezondheidsnetwerk, over de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverstrekkers voor patiënten die in België wonen.

Bij uw opname zullen wij u vragen of u ermee instemt dat wij u inschrijven in het Gezondheidsnetwerk en wij zullen uw antwoord in dit netwerk invoeren.  U kunt uw keuze (inschrijving, keuze van zorgverstrekkers, enz.) op elk moment bekijken, wijzigen of verduidelijken op de portaalsite www.reseausantebruxellois.be.

Bekijk de FAQ over Abrumet


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Tel. 02 672 76 76 / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus