fr

FINANCIËLE INFORMATIE M.B.T. UW HOSPITALISATIE TE SILVA MEDICAL

De kostprijs van uw hospitalisatie

De kostprijs van uw hospitalisatie wordt bepaald door de volgende factoren:
> De manier waarop u verzekerd bent
> Het type kamer waarvoor u kiest;
> De duur van de opname;
> De kosten voor apotheek;
> De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen;
> De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten.

De volgende documenten geven u een globale informatie over de kostprijs van uw hospitalisatie:
> Toelichting bij de opnameverklaring (kamerkeuze en financiële voorwaarden voor een opname) en opnameverklaring. Onze opnamedienst zal u helpen bij het invullen van dit document tijdens uw opname
Site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans-Molenbeek
Dienst Sp psychogeriatrie (psychogeriatrische revalidatie)
- Dienst G (geriatrie)
Site « Clinique du Bois de la Pierre » te Waver (enkel in het Frans beschikbaar)
Site « Clinique de la Forêt de Soignes » te La Hulpe (enkel in het Frans beschikbaar)

> De prijslijst van de courante producten en diensten die in het ziekenhuis worden aangeboden
Site Geriatrisch centrum Scheutbos te Sint-Jans-Molenbeek
Site « Clinique du Bois de la Pierre » te Waver (enkel in het Frans beschikbaar)
Site « Clinique de la Forêt de Soignes » te La Hulpe (enkel in het Frans beschikbaar)

Laatste update : 12/06/2018

Goed om weten :
> Sommige ziekenfondsen bieden een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van ambulancekosten op basis van een medisch attest.
> Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf bepaalde onderzoeken dient te ondergaan in een ander ziekenhuis, naar aanleiding van een afspraak die al gepland was vóór uw hospitalisatie of naar aanleiding van een voorschrift van de artsen in uw verpleegeenheid. U dient de transportkosten niet te betalen indien u dezelfde dag terugkeert naar onze instelling.
Indien u een consultatie wenst buiten ons ziekenhuis die niet op vraag van uw arts dient te gebeuren, dan dient u de transportkosten wel te betalen. Merk op dat een groot aantal specialisten ter beschikking staan voor consultaties in de poliklinieken op onze ziekenhuissites.
> Het RIZIV stelt op haar website een tool ter beschikking om informatie over zorgverleners op te zoeken. Deze lijst bevat de naam, voornaam, het RIZIV-nummer en of de arts al dan niet geconventionneerd is. Klik hier om deze tool te raadplegen

Meer info ?
Indien u meer informatie wenst over de kost van uw hospitalisatie of uw factuur, aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende diensten tijdens de kantooruren:
Voor uw hospitalisatie : de facturatiedienst kan u informeren. Klik hier voor de coördinaten van deze dienst
Tijdens uw hospitalisatie: aarzel niet om aan tot het onthaal te wenden met uw vragen. Men zal u er de nodige informatie kunnen verstrekken, of u verwijzen naar de persoon die u het best kan helpen. Klik hier voor de coördinaten van deze dienst
Na uw hospitalisatie : voor informatie over de inhoud van uw factuur staat de facturatiedienst ter uwer beschikking. De dienst boekhouding staat ter uwer beschikking voor vragen m.b.t. uw betaling. Klik hier voor de coördinaten van deze diensten


De facturatie van de hospitalisatiekosten

Indien u bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds, dan worden de facturen rechtstreeks naar het ziekenfonds gestuurd. U dient wel nog een deel van de kosten te betalen op een factuur.

We vragen wekelijkse voorschotten op de facturen. Het eerste voorschot moet betaald worden bij opname. Klik hier <référence à la page « coût de votre hospitalisation »> voor meer informatie over de gevraagde voorschotten.

De patiëntenfacturen worden u maandelijks opgestuurd, rond het einde van de maand die volgt op de verstrekkingen. Zo zal u, indien u wordt opgenomen van 15 januari tot 10 februari, eind februari de factuur krijgen voor de prestaties van 15 januari tot en met 31 januari en zult u eind maart de factuur krijgen voor de prestaties van 1 tot 10 februari.

De voorschotten worden afgetrokken van de maandelijkse factuur. Het eventueel saldo wordt overgedragen naar de factuur van de volgende maand.

Wij zullen u een kredietnota opsturen in het geval er een positief saldo overblijft na het einde van uw verblijf. Om elke verwarring te vermijden, betalen wij dit positief saldo pas terug na schriftelijke (per e-mail of per gewone brief) bevestiging van uw rekeningnummer bij onze dienst boekhouding. Klik hier voor de coördinaten van deze dienst.

Heeft u een bijkomende hospitalisatieverzekering ?
We hebben een derde betalersakkoord met de volgende bijkomende hospitalisatieverzekeringen :
> DKV
> Medi-Assistance (AG assurances, Winterthur, Axa)

Indien u bij één van deze bijkomende hospitalisatieverzekeringen bent aangesloten, dan zullen zij uw hospitalisatiefacturen rechtstreeks ten laste nemen. In dit geval betaalt u geen voorschot.
In alle andere gevallen vragen wij u zowel de voorschotten als de patiëntenfacturen te betalen volgens de voornoemde modaliteiten. Het voorschot kan echter verlaagd worden tot 200 € per week indien uw bijkomende verzekeraar ons het volgende ingevulde formulier terugbezorgd:

Onze algemene betalingsvoorwaarden
Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste 8 dagen na verzending van de factuur (datum poststempel geldt als bewijs) . Bij gebreke aan betaling zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wettelijke intrestvoet als conventionele intrest wegens laattijdige betaling worden aangerekend. Bovendien zal het bedrag van de factuur worden verhoogd met een bedrag van 20%, met een minimum van 25 euro, als forfaitaire vergoeding voor kosten van terugvordering. Een vergoeding van dezelfde orde wordt toegekend aan de klant indien Silva Medical zijn verplichtingen niet naleeft en dit bij wijze van wederkerigheid.

Meer informatie ?
Indien u meer informatie wenst over de kost van uw hospitalisatie of uw factuur, aarzel dan niet om contact op te nemen met de volgende diensten tijdens de kantooruren:
> Voor uw hospitalisatie : de facturatiedienst kan u informeren. Klik hier voor de coördinaten van deze dienst
Tijdens uw hospitalisatie: aarzel niet om aan tot het onthaal te wenden met uw vragen. Men zal u er de nodige informatie kunnen verstrekken, of u verwijzen naar de persoon die u het best kan helpen. Klik hier voor de coördinaten van deze dienst
Na uw hospitalisatie : voor informatie over de inhoud van uw factuur staat de facturatiedienst ter uwer beschikking. De dienst boekhouding staat ter uwer beschikking voor vragen m.b.t. uw betaling. Klik hier voor de coördinaten van deze diensten


© SILVA medical / Alfred Solvaylaan, 5 – 1170 Brussel / Tel. 02 672 76 76 / Wettelijke bepalingen / Design by Mordicus